Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝŇATKY  Z KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 

1.  Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku
o půjčování věcí.
 
 
2.  Při zápisu čtenář předkládá svůj platný občanský průkaz.
 
 
3.  Na písemné přihlášce čtenář svým podpisem stvrzuje, že se zavazuje
dodržovat výpůjční řád knihovny.
 
 
4.  Děti do 15 let se mohou do knihovny přihlásit pouze s písemným souhlasem
alespoň jednoho z rodičů.
 
 
5.  Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj 
 po celou dobu výpůjčky /do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam/.
 
 
6.  Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje
knihovna uživateli poplatek z prodlení dle ceníku MěK.
 
 
7.  Knihovna má právo odmítnout výpůjční služby čtenáři, který opakovaně
porušil výpůjční řád nebo svým nevhodným chováním narušuje chod knihovny.