Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dne 7. července 1912 zahájila činnost veřejná čítárna  a s ní spojená veřejná knihovna v Netolicích.

Během let se v knihovně vystřídalo několik dobrovolných knihovníků. Prvním byl Václav Honsa a posledním  v roce 1969 Václav Študlar.

 Po jeho odchodu získala knihovna poprvé během svého trvání stálého profesionálního pracovníka, kterým byla Milada Žahourková. Od roku 1974 pracovala v knihovně až do roku 2017 Věra Měřičková a od roku 1988 je pracovnicí knihovny Hana Trněná.

Až do roku 1988  byla knihovna umístěna na náměstí v domě   č.1. Dne 12. září 1988 byla slavnostně otevřena nová knihovna v kulturním domě.

V září 1991 došlo k dalšímu stěhování knihovny  z kulturního domu do ZŠ na Starém Městě, kde knihovnu můžete navštívit i nyní.

Byla zřízena dvě samostatná oddělení - dětské a oddělení pro dospělé, sklad pro okolní MLK a rozšířena výpůjční  doba. Z tohoto důvodu byla do MěK přijata v roce 2001 knihovnice Pavlína Kolafová.

Od 1. července 2001 zahájila knihovna v obou půjčovnách plně automatizovaný provoz. 

Knihovna nabízí svým čtenářům a návštěvníkům kromě půjčování knih a časopisů, různých besed, soutěží a kulturních akcí, také bezplatný přístup  k interneru, díky kterému nabízí informace ze státní a veřejné správy a mnoha dalších zdrojů.